Конфедератка.gif                                                       Эмблема ДП.png


globe_.png

Організація навчання


Підготовче відділення для іноземних громадян

 Іноземці, які не володіють українською мовою, направляються на підготовче відділення.

У період навчання слухачі підготовчого відділення під керівництвом висококваліфікованих викладачів вивчають українську мову та отримують практичні навички з математики, фізики, хімії та інформатики. 

За бажанням, слухачі мають можливість поглибити свої знання з англійської мови на мовних курсах.

Навчальна група слухачів 6 - 8 осіб.

Термін навчання - 1 рік (початок занять – 01 жовтня).

По завершенню навчання слухачі, які виконали навчальну програму, успішно склади випускні іспити, отримають Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення.

 

               Здобуття освітнього ступеню «Бакалавр», «Магістр»

 Навчальні плани підготовки за освітніми програмами спеціальностей включають:

- Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін;

- Цикл фундаментальних дисциплін;

- Цикл професійно-орієнтованих дисциплін.

Навчальний рік - 2 семестри:    осінній - 01.09-31.01; 

                                                 весняний - 01.02-30.06 .

 

Обсяг освітньої програми для здобуття освітнього ступеня: 

- Бакалавр – 240 кредитів ЄКТС;

- Магістр – 90/120 кредитів ЄКТС;

- Доктор філософії – 60 кредитів ЄКТС.

 

Студенти, які в повному обсязі виконали вимоги навчального плану даного курсу навчання, успішно пройшли поточний і підсумковий контроль, наказом ректора переводяться на наступний курс. 

Особам, які успішно виконали відповідні освітні (наукові) програми та пройшли атестацію видаються документи про вищу освіту за відповідними ступенями.

 

Диплом бак, маг1.jpg


Здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Особи, які отримали ступінь "магістра" і виявили здібності до науково-дослідної роботи, за рекомендацією відповідної кафедри  можуть бути прийняті в аспірантуру для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня "Доктор філософії".

    Нормативний строк підготовки в аспірантурі - 4 роки.  
Пирамида .jpg

Диплом PHD1.jpg


     

© 2006-2024 НТУДП Інформація про сайт