Правила запрошення та прийому на навчання

Як стати студентом Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»?
Бажаючим та зацікавленим у навчанні в університеті пропонується зробити 3 кроки:

картинка на сайт.jpg

 worldmap2.png 


Крок 1. Отримати Запрошення на навчання

Для отримання «Запрошення на навчання» до Дніпровської політехніки, Вам потрібно виконати необхідну послідовність дій, а саме:

Визначити освітню програму спеціальності за якою бажаєте навчатися

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими здійснюється прийом іноземців на навчання

Спеціальність

Освітня програма

Економіка

Економіка

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування  

Менеджмент

● Менеджмент

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Право

Біологія

Біологія

Екологія

Екологія

Науки про Землю

Геологія

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерна інженерія

● Комп’ютерна інженерія

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Інформаційні системи та технології

● Інформаційні системи та технології

Прикладна механіка

Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва

Матеріалознавство

Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання;

Ремонт і обслуговування промислового обладнання;

Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання;

Галузеве машинобудування

Комп'ютерний інжиніринг машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Гірництво

● Гірництво;

Буріння розвідувальних та експлуатаційних свердловин;

Маркшейдерська справа;

Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств;

Збагачення корисних копалин;

Обробка ювелірного та декоративного каміння;

Гірничотранспортні системи та інженерна логістика;

Шахтне і підземне будівництво

Нафтогазова інженерія та технології

● Нафтогазова інженерія та технології

Будівництво та цивільна інженерія

● Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Туризм

Туризм

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Транспортні технології

Транспортні технології на автомобільному транспорті

 

Примітки: освітні програми, які мають позначку ● забезпечені викладанням дисциплін навчальних планів англійською мовою.


Invitation_for_study.jpg

Направити в електронному вигляді на e-mail: fs@nmu.one приведені документи:

 форму "Запит на навчання" (Форма запит на навчання, pdf);

 згоду на збір та обробку персональних даних (Форма згоди, pdf);

 скан-копію першої сторінки паспортного документу або іншого документу, що посвідчує особу іноземця з перекладом українською мовою;

 скан-копію документа про попередню освіту та додатка до документа про освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (переклад на українську або англійську мову обов'язковий);

● Сплатити за послуги з надсилання на Вашу адресу оригіналу Запрошення на навчання, з оформлення візової підтримки, зустрічі у пункті прибуття в Україну. Банківські реквізити будуть надіслані Вам електронною поштою на вказану Вами електронну адресу.


                                                      Термін дії запрошення - 12 місяців

                                                                            Стрелка-вниз.png

 Підготувати пакет документів необхідних для вступу на навчання:

 

1) оригінал та копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого буде здійснюватися вступ;

2) оригінал та копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого  буде здійснюватися вступ;

3) копію ліцензії навчального закладу, який видав документ про освіту на надання освітніх послуг;

4) довідка з освітньої установи про те, що особа дійсно проходила навчання і отримала освітній документ (для перевірки факту навчання та видачі документів);

5) оригінал паспортного документа іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та копію документа з перекладом українською мовою;

6) 10 фотокарток розміром 35x45 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю);

8) для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

9) у разі переведення або поновлення на навчання додатково необхідно надати академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;

Документи, зазначені в пунктах 1-5, 8-9 повинні бути:

 легалізовані в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовується в цій країні;

 перекладені на українську мову.

Для вступу до аспірантури додатково до приведеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Усі документи про освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства.Стрелка-вниз.png

Після отримання "Запрошення на навчання" звернутися до Консульської установи України з метою: 

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: 

● перевірки та засвідченню пакету документів;

 отримання в'їзної візи в Україну типу «D».

Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну:

● перевірки та засвідченню пакету документів;

Стрелка-вниз.png

Крок 2. Прибуття на навчання

● проінформувати Дніпровську політехніку про отримання візи, дату, номер рейсу і місце прибуття в Україну. Така інформація є необхідною для забезпечення зустрічі іноземного громадянина та подальшого його супроводження від пункту пропуску через державний кордон до нашого університету.

● в'їхати в Україну з дотриманням правил перетину кордону та проходження митного контролю, мати при собі:

- паспортний документ з отриманою візою;

оригінал запрошення на навчання;

- грошові кошти не менш ніж 3000 доларів США на банківській картці  або готівкою.

● за допомогою особи яка забезпечує зустріч прибути до університету.

Стрелка-вниз.png

Крок 3. Вступ на навчання

Звернутися до Навчального-Наукового Центру підготовки іноземних громадян (корпус №4, кабінет 31/3) та подати наступні документи:

1) заяву встановленого зразка;

2) документи зазначені у розділі «Пакет документів» з обов'язковим засвідченням їх перекладу нотаріусом в Україні; 

3) отримати направлення на поселення у гуртожитку (за вимогою).

Стрелка-вниз.png 

● у зазначений термін пройти вступні випробування з визначених предметів та мови навчання у Приймальній Комісії університету;

● при позитивному рішенні Приймальній Комісії та оприлюднення Наказу про зарахування укласти «Договір на навчання» та здійснити оплату за навчання і проживання у гуртожитку;

забезпечити подання документів для оформлення «Посвідки на тимчасове проживання в Україні», «Полісу обов’язкового медичного страхування» та вирішення інших питань стосовно навчання;

● надати Заяву та сплатити послуги на проведення визнання іноземного освітнього документа, яка здійснюється на протязі першого семестру навчання.

Стрелка-вниз.png
Свідоцтво.jpgLi.jpg


Приступити до занять згідно з Розкладом за навчальним планом спеціальності.


Дніпровська політехніка чекає на Вас !!!

_GUS7228.JPG

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Форма навчання:

- очна (денна);

- заочна.

2. Нормативні строки підготовки:

- Підготовче відділення - 1 рік;

- Бакалаврат - 3 роки 10 місяців;

- Магістратура:

             освітньо-професійна програма 1 рік 4 місяці

             освітньо-наукова програма 1 рік 10 місяців

- Аспірантура - 4 роки.

3. Терміни вступу на навчання:

- подача заяв на отримання запрошення на навчання 01.04-30.08

- вступ на підготовче відділення 01.09-30.11

- вступні випробування за рівнями вищої освіти:

             бакалаврський рівень 15.08-30.10

             магістерський рівень 01.08-30.10

             науковий рівень 01.09-30.10

 4. Вартість послуг, потребуючих передплати:

● оформлення Запрошення, надання візової підтримки, пересилка Запрошення, зустріч в пункті прибуття в Україну

200USD

● додаткові послуги з переводу паспорта і документа про освіту на українську мову, нотаріальне засвідчення документів, послуги листування

100USD

● оформлення «Посвідки на тимчасове проживання в Україні»

50USD

● оформлення «Сертифікату обов’язкового медичного страхування» на термін навчання

100USD

● проведення процедури визнання документів про освіту

100USD


 5. Вартість освітніх послуг:

             за навчання на рік:

Эмблема ДП.png

Рівні підготовки

Мова навчання

Українська

Англійська

Підготовче відділення

1010 USD


Бакалаврат

1500 USD

1700 USD

Магістратура

1700 USD

1900 USD

Аспірантура

2100 USD

                   
                    2300 USD

             за проживання у гуртожитку (кімната на 2 особи) - 35USD / місяць

© 2006-2024 НТУДП Інформація про сайт