Правила запрошення та прийому на навчання

Зарахування іноземців на навчання здійснюється університетом:  
- двічі на рік, до і на початку академічних семестрів для здобуття ступенів бакалавра і магістра; 
- упродовж року для навчання в аспірантурі та докторантурі.

Щоб стати студентом Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Вам необхідно пройти 3 кроки:

картинка на сайт.jpg

 worldmap2.png 


Крок 1. Запрошення на навчання

Invitation_for_study.jpg

Для отримання «Запрошення на навчання» до Дніпровської політехніки, Вам потрібно виконати необхідну послідовність дій, а саме:

Відправити приведені документи в електронному вигляді на e-mail: Petrovskiy.V.I@nmu.one для оформлення запрошення:

 форму "Запит на навчання" (Форма запит на навчання, pdf)

 згоду на збір та обробку персональних даних (Форма згоди, pdf);

 скан-копію першої сторінки паспортного документу або іншого документу, що посвідчує особу іноземця з перекладом українською мовою;

 скан-копію документа про попередню освіту;

 скан-копію додатка до документа про освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками.

Термін дії запрошення - 6 місяців

Стрелка-вниз.png

Сплатити за послуги з візової підтримки, зустрічі у пункті прибуття в Україну. Банківські реквізити будуть надіслані Вам електронною поштою на вказану Вами електронну адресу.

Стрелка-вниз.png 

Отримати запрошення на навчання, що є необхідною умовою звернення до консульської установи України для:

 отримання візи типу D (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну);

 пред’явлення під час проходження паспортного контролю.

Крок 2. Прибуття на навчання

Для вступу на навчання до Дніпровської політехніки, Вам необхідно підготувати «Пакет документів»:

1) оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) копію ліцензії навчального закладу, який видав документ про освіту на надання освітніх послуг;

4) довідка з освітньої установи про те, що особа дійсно проходила навчання і отримала освітній документ (для перевірки факту навчання та видачі документів);

5) оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та копію документа з перекладом українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

6) 10 фотокарток розміром 35x45 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявністю);

8) для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;

9) у разі переведення або поновлення на навчання додатково необхідно надати академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;

Документи, зазначені в пунктах 1-4, 7-8 повинні бути:

 легалізовані в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовується в цій країні;

 перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.

Для вступу до аспірантури додатково до приведеного переліку потрібно надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Усі документи про освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства.


Стрелка-вниз.png

Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати оригінал запрошення на навчання та «Пакет документів» до консульської установи України з метою:

 засвідчення документів пакету;

 отримання візи типу «D».

Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: необхідно мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну.

Стрелка-вниз.png

Проінформувати Дніпровську політехніку про отримання візи та заплановану Вами дату, номер рейсу і місце прибуття в Україну. Така інформація є необхідною для забезпечення зустрічі іноземного громадянина та подальшого його супроводження від пункту пропуску через державний кордон до нашого університету.


Крок 3. Вступ на навчання

Після приїзду до м. Дніпро прибути до Навчального-Наукового Центру підготовки іноземних громадян (корпус №4, кабінет 31/3) та подати наступні документи:

1) заяву встановленого зразка;

2) документи зазначені у розділі «Пакет документів»;

3) отримати направлення на поселення у гуртожитку (за вимогою).

Стрелка-вниз.png 

● пройти вступні випробування у Приймальній Комісії університету (співбесіда) зі знання мови та профільних дисциплін.

При позитивному рішенні Приймальній Комісії стосовно прийому на навчання заключити «Договір на навчання» та здійснити оплату за навчання і проживання у гуртожитку.

З отриманням виписки з наказу про зарахування на навчання забезпечити оформлення «Посвідки на тимчасове проживання в Україні», «полісу обов’язкового медичного страхування» та вирішення інших питань стосовно навчання.

Стрелка-вниз.png

Приступити до занять згідно з Розкладом за навчальним планом спеціальності.

Стрелка-вниз.png

Надати Заяву на проведення процедури нострифікації (визнання іноземного освітнього документа), яка здійснюється на протязі першого семестру навчання.Свідоцтво.jpgLi.jpg

Дніпровська політехніка чекає на Вас !!!

_GUS7228.JPG

Примітки:


   1. Вартість послуг, потребуючих передплати:

● оформлення Запрошення, надання візової підтримки, пересилка Запрошення, зустріч в пункті прибуття в Україну

200$

● додаткові послуги з переводу паспорта і документа про освіту на українську мову, нотаріальне засвідчення документів, послуги листування

100$


2. Вартість послуг на забезпечення навчання:

● оформлення «Посвідки на тимчасове проживання в Україні»

50$

 «Сертифіката обов’язкового медичного страхування»

50$/рік

 проживання в гуртожитку (кімната на дві людини)

25$/місяць


Навчання на підготовчому відділенні;

Підготовка фахівців:

- за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр;

- за науковими ступенями: доктор філософії, доктор наук;

Післядипломна освіта – стажування.

 

Форма навчання:

- очна (денна);

- заочна.

 

Терміни навчання:

- Підготовче відділення - 1 рік;

- Бакалаврат - 4 роки;

- Магістратура - 1 рік 4 місяці;

- Аспірантура - 4 роки.


 Вартість навчання на рік:

Эмблема ДП.png

Етапи навчання

Мова навчання

Українська

Англійська

Підготовче відділення

1080 $


Бакалаврат

1950 $

2150 $

Магістратура

2050 $

2250 $

Аспірантура

2800 $


© 2006-2021 НГУ Інформація про сайт